Üyelerin meslek sicilleri odalar tarafından tutulur ve Odanın bağlı olduğu Birliğe bildirilir. Birlik veri tabanı oluşturur ve bu veri tabanını Bakanlığın kullanımına sunar.

TRO üyelerinin ister eylemli, ister eylemsiz olsun sicilleri TRO’da tutulmaktadır.