Üyelik Aidatı

Eylemli turist rehberlerinin ödeyecekleri aidat, onaltı yaşını doldurmuş olanlar için belirlenen aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde yirmisinden fazla olamaz.

Eylemsiz turist rehberleri, eylemli turist rehberlerinin ödediği aidatın beşte biri oranında aidat öder.

Üye aidatları ilgili Birlik tarafından yıllık olarak belirlenir ve rehberler tarafından üyesi oldukları odaya ödenir. Süresi içinde ödenmeyen aidatlar kanuni faizi ile birlikte tahsil edilir.

Aidatınızı Ocak ayı içinde tamamını tek seferde veya dilerseniz 1. taksidi Ocak ayı içinde, 2. taksidi en geç 30 Haziran tarihinde olmak üzere 2 eşit taksite ödeyebilirsiniz. Süresi içinde ödenmeyen aidatlara, yasa gereği gecikme faizi uygulanmaktadır.

 

2024 yılı aidatları TUREB tarafından:


Eylemli Rehberler için 3.090 TL,
Eylemsiz Rehberler için 618 TL olarak belirlenmiştir.

 

Ödeme seçenekleri:

 - Odamızın banka hesabına havale/EFT olarak ödeme yapılacaktır.