Oda üyeliği için başvuruda istenen belgeler

 

Ruhsatname teslim alındıktan sonra, en geç 6 ay içinde Odaya kayıt zorunludur.


1- Oda üyeliği başvuru dilekçesi (TRO’da mevcut, ıslak imzalı olarak Odada doldurulmaktadır).

2- Nüfus cüzdanının önlü-arkalı fotokopisi (Nüfus cüzdanınızın yanınızda olması yeterlidir, TRO'da fotokopi çekilmektedir)

3- Bakanlıkça hazırlanacak ruhsatnamenin aslı veya noter onaylı örneği. Ruhsatnamenizin aslı ile gelmeniz yeterlidir, TRO görevlisi aslını gördükten sonra fotokopisini çekip, aslını iade etmektedir. (Başvuruyu teslim alan görevli, belgelerin asılları ibraz edilmek kaydıyla örneklerinin aslına uygunluğunu altına isim ve unvanını yazarak bila ücret tasdik eder.)

4- Yerleşim yeri belgesi (ikametgah). 

5- Başvuru tarihinden önce, son 3 ay içerisinde alınmış adli sicil belgesinin aslı (Cumhuriyet Savcılıklarından Sabıka Kaydınızı alırken kamu kurumuna-resmi kuruma verilmek üzere ifadesini kullanmanız gerekmektedir.) 

6- Diplomanın, geçici mezuniyet belgesinin veya öğrenimini yabancı ülkelerde yapmış olanlar için Yükseköğretim Kurumu Başkanlığından alınacak denklik belgesi ile sertifika programından mezun olanlar için sertifikanın aslı veya onaylı örneği. Diploma ya da mezuniyet belgenizin aslı ile gelmeniz yeterlidir, İRO görevlisi aslını gördükten sonra fotokopisini çekmektedir. (Başvuruyu teslim alan görevli, belgelerin asılları ibraz edilmek kaydıyla örneklerinin aslına uygunluğunu altına isim ve unvanını yazarak bila ücret tasdik eder.)

7- 5901 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiş mavi kartın (Türk Vatandaşlığından çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden kişilere tanınan hak) noter onaylı örneği ile yurtiçi ve yurtdışı yerleşim yeri belgesi.

8- Son 3 ay içinde çekilmiş en az 4 adet renkli vesikalık fotoğraf.

Fotoğraf ölçüleri:
Biyometrik fotoğraf, kafa ölçüsü fotoğrafın %60’ı ve/veya %70’i oranında, arka fon beyaz renkli, 1512 x 1890 piksel ebadında ve 300 DPI çözünürlükte.

9- Oda üyeliği aidatı yatırıldığına ilişkin dekont. Odamız hesabına banka havalesi ile ödeme alınmaktadır.

2023 yılı için: Eylemli (çalışma kartı başvurusu yapan) rehber aidatı: 1.9 45 TL, eylemsiz (çalışma kartı almayacak) rehber aidatı: 385 TL

10- Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan ruhsatname ile birlikte tarafınıza gönderilen “ruhsatname düzenlendiğine ilişkin” yazı. (Fotokopisi çekilmektedir)

*Eylemli rehber olacaksanız, Oda kayıt işlemlerinizi tamamladıktan sonra rehber.tureb.org.tr adresli RBS'den başvuru